ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ

Σύμφωνα με τα Ευρωπαικά Εκτιμητικά Πρότυπα η αγοραία αξία είναι το εκτιμώμενο ποσό για το οποίο μια ιδιοκτησία θα μπορούσε να ανταλλαχθεί κατά την ημερομηνία της εκτίμησης μεταξύ ενός πρόθυμου αγοραστή και ενός πρόθυμου πωλητή σε μία συναλλαγή εντός των πλαισίων της αγοράς μετά από κατάλληλη προώθηση όπου τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν το καθένα ενεργήσει με επίγνωση, σωφροσύνη και χωρίς εξαναγκασμό.

ΑΞΙΑ ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΗ

Σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά είναι δύσκολο να γνωρίζει κάποιος την αξία ενός ακινήτου,που τον ενδιαφέρει είτε να το πουλήσει,είτε να το αγοράσει ή απλά να το εκμεταλλευτεί.Η εκτίμηση λοιπόν δίνει ένα σημαντικότατο όφελος καθώς συμβάλλει καίρια στην εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος.Το γραφείο μας αναλαμβάνει άμεσα με απόλυτο επαγγελματισμό και τεκμηριωμένα την έγγραφη εκτίμηση του ακινήτου που σας αφορά
 

          Ο Θοδωρής Λαμπρόπουλος ιδιοκτήτης του LOOK 4 ESTATE είναι:
  •    μέλος της NAR (National Assosiation of Realtors) ΗΠΑ
  •    μέλος του Συλλόγου Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Αθηνών-Αττικής (ΣΜΑΣΑΑ)
  •    μέλος της Ένωσης Μεσιτών Πιστοποιημένων Πραγματογνωμόνων Ελλάδας (ΕΠΠΑ)
  •    πιστοποιημένος πραγματογνώμονας ακινήτων BPOR
  •    εγγεγραμένο μέλος στο Πρωτοδικείο Αθηνών ως πραγματογνώμονας ακινήτων