Υπηρεσίες

____________________________________________________________________________________________________________

Συνεχίζουμε πέρα από τα σύνορα μιας απλής κτηματομεσιτικής συναλλαγής και σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών:                            

 • Νομική κάλυψη και έλεγχο τίτλων από συνεργάτες δικηγόρους του γραφείου                                                                                                                  
 • Εκτίμηση της αξίας του ακινήτου σας
 • Έκδοση δανείων και συμβουλευτικές υπηρεσίες από συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς                                            
 • Ανακαίνιση ή επισκευή του ακινήτου σας από κορυφαία εταιρεία του χώρου
 • ¶μεση έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας ακινήτου και ενεργιακό πιστοποιητικό από συνεργάτες μηχανικούς                                               
 • Ασφαλιστική κάλυψη της περιουσίας σας